ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Φύλλα ΧρονοχρέωσηςΓια τη διευκόλυνση των ερευνητών που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με τα φύλλα χρονοχρέωσης, θα ακολουθείται πλέον η παρακάτω διαδικασία.

Η υποβολή των φύλλων χρονοχρέωσης θα γίνεται με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ts-global@teiath.gr από το email του ερευνητή (email του ΤΕΙ Αθήνας ή άλλου ιδρύματος). Η αποστολή με email θα αποτελεί την οριστική υποβολή του φύλλου χρονοχρέωσης. Ο κάθε ερευνητής θα μπορεί να υπογράφει τα ΦΧ του όποτε έρθει στον ΕΛΚΕ.

Τα φύλλα χρονοχρέωσης υποβάλλονται σε αρχείο Excell, και κάθε μήνας υποβάλλεται σε ξεχωριστό αρχείο. Ακολούθως υπάρχουν πρότυπα φύλλα χρονοχρέωσης για όλους τους μήνες από το Φεβρουάριο του 2013 και μετά.

Η ονομασία των αρχείων που θα στέλνονται θα είναι της μορφής ΟΝΟΜΑ_ΕΠΙΘΕΤΟ_ΜΗΝΑΣ_ΧΡΟΝΟΣ π.χ. ΠΑΥΛΟΣ_ΔΗΜΟΥ_03_2014.xlsx. που σημαίνει πως αφορά τις ώρες εργασίας του ερευνητή Παύλου Δήμου για τον Μάρτιο του 2014.

Σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των φύλλων χρονοχρέωσης μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (εδώ). Επίσης, συμπληρώνεται το έγγραφο «Ανάλυση Φύλλων Χρονοχρέωσης» το οποίο μπορείτε να βρείτε στα χρήσιμα έγγραφα του προγράμματος (εδώ).

2013
 1. Φεβρουάριος 2013
 2. Μάρτιος 2013
 3. Απρίλιος 2013
 4. Μάιος 2013
 5. Ιούνιος 2013
 6. Ιούλιος 2013
 7. Αύγουστος 2013
 8. Σεπτέμβριος 2013
 9. Οκτώβριος 2013
 10. Νοέμβριος 2013
 11. Δεκέμβριος 2013

2014
 1. Ιανουάριος 2014
 2. Φεβρουάριος 2014
 3. Μάρτιος 2014
 4. Απρίλιος 2014
 5. Μάιος 2014
 6. Ιούνιος 2014
 7. Ιούλιος 2014
 8. Αύγουστος 2014
 9. Σεπτέμβριος 2014
 10. Οκτώβριος 2014
 11. Νοέμβριος 2014
 12. Δεκέμβριος 2014

2015
 1. Ιανουάριος 2015
 2. Φεβρουάριος 2015
 3. Μάρτιος 2015
 4. Απρίλιος 2015
 5. Μάιος 2015
 6. Ιούνιος 2015
 7. Ιούλιος 2015
 8. Αύγουστος 2015