ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας, στο πλαίσιο της κατηγορία πράξης: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, υλοποιούνται από το 2012, 46 ερευνητικές δράσεις (υποέργα), που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών, ως ακολούθως:

 • Θεματική ενότητα 1: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού – Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες
  μετάβαση
 • Θεματική ενότητα 2: Νομικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
  μετάβαση
 • Θεματική ενότητα 3: Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες
  μετάβαση
 • Θεματική ενότητα 4: Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες
  μετάβαση
 • Θεματική ενότητα 5: Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας
  μετάβαση
 • Θεματική ενότητα 6: Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  μετάβαση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ