ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Πειραματική αξιολόγηση νέων μονοκρυσταλλικών ανιχνευτών σπινθηρισμού για χρήση σε συνδυαστικά τομογραφικά συστήματα ιατρικής απεικόνισης

Περίληψη

Οι τομογραφικές τεχνικές ιατρικής διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιμοποιούν ιoντίζουσες ακτινοβολίες (ακτίνες Χ ή γ) χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. Στην τομογραφία διέλευσης (transmission tomography)

2. Στην τομογραφία εκπομπής (emission tomography).

Η πρώτη παρέχει ανατομική πληροφορία σε αντίθεση με τη δεύτερη που παρέχει λειτουργική πληροφορία. Τα τελευταία χρόνια είναι εμπορικά διαθέσιμα ενιαία συστήματα που συνδυάζουν τις δύο τεχνικές ανατομικής και λειτουργικής απεικόνισης. Αυτά τα μηχανήματα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως συνδυασμένα (combined) ή υβριδικά (hybrid).

Η ανίχνευση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε αυτά τα συστήματα βασίζεται στη χρήση ανιχνευτών σπινθηρισμού (scintillation detectors). Τα περισσότερα υλικά σπινθηριστών που χρησιμοποιούνται είναι σε μονοκρυσταλλική μορφή. Μέσω του σπινθηριστή η προσπίπτουσα ακτινοβολία μετατρέπεται σε φως (φωτεινή ροή). Στη συνέχεια το φως καταγράφεται και μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα από έναν φωτοανιχνευτή που βρίσκεται σε οπτική σύζευξη με τον σπινθηριστή.

Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει:

1)την πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς νέων μονοκρυσταλλικών υλικών σπινθηρισμού, για συνθήκες ακτινοβόλησης που χρησιμοποιούνται σε συνδυαστικά απεικονιστικά συστήματα. 2)Την αποτίμηση της απόδοσης του συνολικού ανιχνευτή (μονοκρυσταλλικού σπινθηριστή -με σύγχρονους οπτικούς ανιχνευτές (APDs, SiPMs, AMPFI) που θα εξεταστούν).

Τα αποτελέσματα που εξάγονται από τη παρούσα πράξη συγκρίνονται με τους εμπορικούς ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται καθώς και με ανιχνευτές που θα χρησιμοποιηθούν.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Κωνσταντίνος Κουρκουτάς Χρήστος Μιχαήλ
Αθανάσιος Αραβαντινός Παναγιώτης Λιαπαρίνος
Ιωάννης Κανδαράκης Ευστράτιος Δαυίδ
Ιωάννης Βαλαής Παναγιώτης Ξυδιάς
Γεώργιος Λούντος Χρήστος Αντύπας
Γεώργιος Παναγιωτάκης Θεόδωρος Πασχάλης
Alexander Gektin Ιωάννης Σιανούδης
  Νεκτάριος Καλύβας
  Γρηγόριος Κουλούρας
  Ελευθέριος Φυσικόπουλος
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ