ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Αξιολόγηση νανοφωσφόρων για εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης: προσομοίωση Μόντε Κάρλο και πειραματική διερεύνηση

Περίληψη

Στην αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας της Ιατρικής απεικόνισης βρίσκονται σήμερα οι διάφοροι τύποι ανιχνευτών Ψηφιακής Ακτινογραφίας (DR: DigitalRadiography). Τα περισσότερα από τα συστήματα αυτά βασίζονται σε μια επίπεδη επίστρωση φωσφόρου-σπινθηριστή σε οπτική σύζευξη με οπτικούς αισθητήρες φωτοδιόδων, CCDή νεότερους αισθητήρες τεχνολογίας CMOS. Όταν οι φώσφοροι διεγείρονται από ιοντίζουσες ακτινοβολίες, εκπέμπουν φως το οποίο καταγράφεται από οπτικούς αισθητήρες.

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι:
  1. Διερεύνηση της απόδοσης νέων υλικών, ιδιαίτερα υλικών βασισμένων στην νάνο-τεχνολογία. Τέτοιου είδους υλικά βελτιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων και γενικά την ποιότητα της ιατρικής εικόνας,
  2. Διερεύνηση της συμβατότητας των επιστρώσεων νάνο-σωματιδίων με σύγχρονους οπτικούς αισθητήρες CMOS.
Η ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει:

Α/ Διερεύνηση φυσικών διεργασιών στην εσωτερική δομή των υλικών και της επίδρασής τους στα χαρακτηριστικά ποιότητας της ιατρικής διαγνωστικής εικόνας. Η διερεύνηση γίνεται μέσω πειραματικών μετρήσεων, αναλυτικών μοντέλων και τεχνικών Μόντε Κάρλο.

Β/ Μελέτη συμβατότητας των νάνο-υλικών με οπτικούς αισθητήρες βασισμένους σε τεχνολογία ημιαγωγών CMOS. Ενσωμάτωση των υλικών σε ηλεκτρονικό οπτικό αισθητήρα τύπου CMOS και αξιολόγηση του πλήρους συστήματος.

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη:

1/ Βελτιστοποίηση διαγνωστικής ποιότητας ιατρικών εικόνων.

2/ Ελαχιστοποίηση επιβάρυνσης ασθενών σε δόση ακτινοβολίας.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ
ROBERT SPELLER ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
EUGENIUSZ ZYCH ΤΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ  
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ