ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Αυτόματες μέθοδοι και νέα τρισδιάτατα πρότυπα ανάλυσης για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της θεραπείας του καρκίνου.

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποζιτρονικής/αξονικής τομογραφίας (PET/CT) για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της θεραπείας μη εγχειρήσιμων καρκίνων και την δημιουργία αυτόματων μεθόδων και νέων προτύπων μέτρησης και αξιολόγησης που θα βελτιώσουν σημαντικά την ανάλυση και ερμηνεία των ιατρικών δεδομένων και θα οδηγήσουν σε εξατομικευμένες, βέλτιστες θεραπείες για τους ασθενείς.

Η μελέτη χρησιμοποιεί τον καρκίνο του παγκρέατος σαν μοντέλο για την δημιουργία των προτεινόμενων μεθόδων.Ο παγκρεατικός καρκίνος παρουσιάζει ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον και τεχνολογικές δυσκολίες, αντιπροσωπευτικές όλων των κοιλιακών καρκίνων, ενώ το PET/CT προσφέρει συνδυασμό μοριακής και ανατομικής απεικόνισης με μοναδικά πλεονεκτήματα για την διάγνωση και παρακολούθηση των καρκίνων σε σύγκριση με το CT ή άλλες παραδοσιακές μεθόδους.Στο τέλος του έργου πραγματοποιείται:

(1) Δημιουργία βάσης δεδομένων ασθενών με μη εγχειρήσιμο καρκίνο παγκρέατος που περιλαμβάνει διαχρονικές εξετάσεις PET/CT, πριν και μετά από θεραπεία, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις και δημογραφικές πληροφορίες.

(2) Δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων αναφοράς με γεωμετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των καρκίνων.

(3) Δημιουργία, εφαρμογή, και αξιολόγηση αλγορίθμων που προσφέρουν αυτόματα ανίχνευση (detection), γεωμετρική περιγραφή ή κατάτμηση (segmentation), και ταξινόμηση (classification) των απεικονιστικών ευρημάτων (όγκων και οργάνων).

(4) Δημιουργία αυτόματων μεθόδων σε δύο (2D) και τρεις διαστάσεις (3D) για μετρήσεις του μεγέθους των όγκων πριν και μετά την θεραπεία.

(5) Αξιολόγηση και καταγραφή των μεθόδων και αποτελεσμάτων.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Μαρία Καλλέργη  
Βασίλειος Σπυρόπουλος Γεώργιος Μανουσαρίδης
Σοφία Χατζηιωάννου Σταύρος Τσαντής
John Heine Δημήτρης Μενύχτας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ