ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Φωτοδιάγνωση του καρκίνου του δέρματος με τη μέθοδο του laser επαγόμενου φθορισμού και δοσιμετρία της φωτοδυναμικής θεραπείας

Περίληψη

O σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η επίτευξη κατάλληλου φασματικού διαχωρισμού των διαφόρων καλοηθών, προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών του δέρματος με μεθόδους της Οπτικής Φασματοσκοπίας και συγκεκριμέναα) του laser επαγόμενου φθορισμού (LIF) και β) της Φασματοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης (DRS), προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διάγνωσης με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής του στην ιατρική πράξη.Επιπλέον στόχος είναι η μελέτη της δοσιμετρίας της φωτοδυναμικής θεραπείας (ΦΔΘ) με φωτοευαισθητοποιό ουσία την κρέμα 5- ALA και νέα παράγωγά της (METVIX κ.α.) σε ασθενείς με καλοήθεις δερματοπάθειες, προκαρκινικές βλάβες (ακτινικές υπερκερατώσεις, νόσο Bowen) και καρκινικές βλάβες (βασοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα), καθώς και η σύγκριση της (ΦΔΘ) με παραδοσιακές θεραπευτικές μεθόδους, βάση ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Επίσης διερευνώνται με ανοσοϊστοχημεία οι μηχανισμοί δράσης της ΦΔΘ στους ιστούς και συσχετίζονται με το κλινικό αποτέλεσμα. Παράλληλα μελετάται η αξιοποίηση της οπτικής τομογραφίας, ως μια νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος, για την πρότερη γνώση των ορίων της κακοήθους αλλοίωσης και τη σχεδίαση της τοπογραφίας της θεραπείας. Δευτερεύοντες και επιμέρους στόχοι είναι α) η μελέτη των τρόπων αύξησης της διεισδυτικότητας των φωτοευαισθητοποιων ουσιών καθώς και η παρακολούθηση των ίδιων των ασθενών 1, 2, 3και 5μήνες μετά την θεραπεία, όσο αφορά την επανεμφάνιση της νόσου και β) η διερεύνηση, σε ένα πρώτο επίπεδο, της δυνατότητας πρότασης ενός αξιόπιστου ελέγχου (screening test) γύρω από την επικινδυνότητα συγκεκριμένων δερματικών αλλοιώσεων, πχ σπίλων, μέσα από την λήψη μικροσκοπικών εικόνων, την ψηφιακή και μαθηματική τους επεξεργασία (pattern recognition) και την συσχέτιση τους με δεδομένα στοιχεία ιστοπαθολογικών εξετάσεων. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη και προτυποποίηση φορητής διάταξης διαγνωστικής φασματοσκοπίας για ιατρική χρήση σε περιβάλλον ιατρείου και νοσοκομείου.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Δρ.Ιωάννης Σιανουδης Δρ.Ελένη Δρακάκη
Δρ.Ιωάννης Βαμβάκας Δρ. Ιωάννης Καλαντζής
Δρ. Μυρσίνη Μακροπούλου Δρ. Ευαγγελινή Ζέκου
Δρ.Αλέξανδρος Σεραφετινίδης Δρ. Ευτυχία Χατζιόλου
Δρ. Χριστίνα Αντωνίου Δρ.Μαρία Κοσμαδάκη
Δρ.Αλεξάνδρος Ιωάν. Στρατηγος Δρ.Ειρήνης Στεφανάκη
Δρ. Κατσάμπας Ανδρέας Δρ.Κλειώ Δεσινιώτη
Δρ. Κομπίτσας Μιχαηλ Γεώργιος Μήτσου
BernhardJakobKlinkenberg
Δρ. Νικόλαος Μερλέμης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ