ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Βελτιστοποίηση Κλινικών Πρωτοκόλλων για Προσωποποιημένη Διάγνωση και Θεραπεία του Καρκίνου με Χρήση Εξελιγμένων Ανθρωπόμορφων Ομοιωμάτων

Περίληψη

Η σύγχρονη αντικαρκινική έρευνα στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση, και προσωποποιημένη θεραπεία. Η χρήση ραδιοφαρμάκων παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα, λόγω των βιολογικών μηχανισμών που αυτά αξιοποιούν. Ωστόσο, μέχρι σήμερα τα κλινικά χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα δε λαμβάνουν υπόψη επαρκώς τα ανατομικά χαρακτηριστικά του κάθε εξεταζομένου/ασθενούς.

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων, χρησιμοποιώντας ανθρωπόμορφα υπολογιστικά ομοιώματα. Πρόκειται για μεθοδολογία αιχμής, η οποία ακολουθείται διεθνώς, που παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για το σχεδιασμό κλινικών πρωτοκόλλων, την ανάπτυξη διορθωτικών αλγορίθμων και τη μοντελοποίηση παραμέτρων όπως η κίνηση λόγω της καρδιάς και του αναπνευστικού.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

α) Η δημιουργία βάσης ρεαλιστικών πρωτοτύπων προσομοιωμένων δεδομένων Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και Μονοφωτονικής Τομογραφίας Εκπομπής (SPECT) που περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις δεδομένων ασθενών, με βάση την ανατομική τους πληροφορία (CT).

β) Η ανάπτυξη πακέτου λογισμικού ανοικτού κώδικα, για τον ακριβή υπολογισμό δόσης στη ραδιοθεραπεία.

γ) Η βελτιστοποίηση διαγνωστικών απεικονιστικών πρωτοκόλλων, με βάση την ανατομία του εξεταζομένου.

Η ομάδα υποστήριξης του έργου καλύπτει τις απαιτήσεις σε τεχνολογίες ιατρικής πληροφορικής, προσομοιώσεων, ραδιοφαρμακευτικής και πυρηνικής ιατρικής. Το έργο έχει την υποστήριξη της ομάδας Δοσιμετρία της Ευρωπαϊκής ένωσης Πυρηνικής Ιατρικής, καθώς και του δικτύου openGATE που αναπτύσσει το πακέτο GATE, το οποίο και αποτελεί πλέον στάνταρ στην πυρηνική ιατρική.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Γιώργος Λούντος (ΤΕΙ Αθήνας) Σπυρίδων Σπύρου
Ιωάννης Βαλαής (ΤΕΙ Αθήνας) Παναγιώτης Παπαδημητρούλας
Γιώργος Ματσόπουλος (ΕΜΠ) Μαρία Γεωργίου
Γιώργος Καγκάδης (Παν. Πατρών) Ειρήνη Φραγκογιώργη
Παναγιώτης Γεωργούλιας (Παν. Θεσσαλίας) Θεόδωρος Τσοτάκος
Αλεξάνδρα Βαρβαρήγου (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) Παρασκευή Λιάκου
Manuel Bardies (Toulouse)  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ