ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Θεματική ενότητα 3.
Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες


Ερευνητική δράση/ υποέργο: 08
Τίτλος: Βελτιστοποίηση Κλινικών Πρωτοκόλλων για Προσωποποιημένη Διάγνωση και Θεραπεία του Καρκίνου με Χρήση Εξελιγμένων Ανθρωπόμορφων Ομοιωμάτων
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Λούντος, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 09
Τίτλος: Φωτοδιάγνωση του καρκίνου του δέρματος με τη μέθοδο του laser επαγόμενου φθορισμού και δοσιμετρία της φωτοδυναμικής θεραπείας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Σιανουδης, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 10
Τίτλος: Υπολογιστικό σύστημα υποβοήθησης απόφασης, συνδυάζοντας πληροφορία από εικόνες μαστογραφίας και μικροσκοπίας, για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας και τον καθορισμό αποτελεσματικότερης θεραπευτικής αγωγής στον καρκίνο του μαστού
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 11
Τίτλος: Κυτταροβιολογική μελέτη των ερυθροκυττάρων ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 12
Τίτλος: Αυτόματες μέθοδοι και νέα τρισδιάτατα πρότυπα ανάλυσης για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της θεραπείας του καρκίνου
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Καλλέργη, Καθηγήτρια
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 13
Τίτλος: Καινοτόμες εφαρμογές στη τεχνική διπλής ενέργειας ακτίνων-χ για πρόωρη διάγνωση στην οστεοπόρωση, τη μαστογραφία και την αγγειογραφία
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Φούντος, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 14
Τίτλος: Εκτίμηση της αντιμικροβιακής δράσης των κλασμάτων της μαστίχας πριν και μετά τον εγκλωβισμό τους σε λιποσωμικούς φορείς με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής και την βελτιστοποίηση βιολογικών δράσεων & οργανοληπτικών χαρακτηριστικών προϊόντων γάλακτος
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 15
Τίτλος: Μαγνητικά νανοσωματίδια για την ταχεία διάγνωση παθογόνων σε τρόφιμα, σηψαιμία και λοιμώξεις του ΚΝΣ: Μία καινοτόμοςτεχνική, κοινή για την επίλυση μείζονος θέματος δημόσιας υγείας και επείγουσας ιατρικής
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αικατερίνη Χαρβάλου, Καθηγήτρια
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 16
Τίτλος: Αντιιδρωτικά και υγεία
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευαγγελία Πρωτόπαπα, Καθηγήτρια
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 17
Τίτλος: Ανάλυση πρωτεϊνικών δεδομένων φασματομετρίας μάζας για ταυτοποίηση βιοδεικτών του καρκίνου του προστάτη
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Καλατζής, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 18
Τίτλος: Δια-απεικονιστικό υπολογιστικοό σύστημα υποβοήθησης διάγνωσης αλλοιώσεων του ήπατος
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σκουρολιάκου Αικατερίνη, Καθηγήτρια
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 41
Τίτλος: Μελέτητης πρωτείνης θερμικού σοκ 90 (HSP90) σε βλαστικά κύτταρατου καρκίνου, μετη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος mAb4C5
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευαγγελία Πατσαβούδη, Καθηγήτρια
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 45
Τίτλος: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Πιερράκος, Καθηγητής
μετάβαση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ