ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Θεματική ενότητα 5.
Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας


Ερευνητική δράση/ υποέργο: 22
Τίτλος: Μη καταστρεπτική αξιολόγηση υλικών βασισμένων σε τσιμέντο μελετώντας ασθενή ηλεκτρικά σήματαδιεγειρόμενα από μηχανική κρουστική φόρτιση
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 23
Τίτλος: Σύνθεση αναλόγων της υδροξυτυροσόλης, μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χάρης Ε. Σεμιδαλάς, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 24
Τίτλος: Νέες Αριθμητικές και Υπολογιστικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογές σε θέματα περιβάλλοντος
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Θ. Φαμέλης, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 25
Τίτλος: Αξιολόγηση νανοφωσφόρων για εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης: προσομοίωση Μόντε Κάρλο και πειραματική διερεύνηση
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 26
Τίτλος: Πειραματική αξιολόγηση νέων μονοκρυσταλλικών ανιχνευτών σπινθηρισμού για χρήση σε συνδυαστικά τομογραφικά συστήματα ιατρικής απεικόνισης
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Κουρκουτάς, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 27
Τίτλος: Συνδυασμός ηλεκτροχημικής μικροοξείδωσης και τεμαχίων ξύλου δρυός για την ταχεία παλαίωση κρασιών
Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Ντουρντόγλου, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 28
Τίτλος: Πολυδιάστατη Αντιστοίχηση και Συστήματα Περιορισμών Διαφορετικότητας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Μάγος, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 42
Τίτλος: Λειτουργικά και δυνητικώς επιβλαβή συστατικά τροφίμων. Επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με στόχο την παραγωγή ασφαλών προϊόντων
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σφλώμος, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 46
Τίτλος: Πολυκατευθυντική μελέτη προσεισμικών διαταραχών με έμφαση στις Η/Μ ακτινοβολίες
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Νομικός, Καθηγητής
μετάβαση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ