ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Θεματική ενότητα 4.
Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές
και διαστημικές επιστήμες


Ερευνητική δράση/ υποέργο: 19
Τίτλος: Απομάκρυνση φαρμάκων, ορμονών και άλλων επιβλαβών ουσιών από υγρά λύμματα χρησιμοποιώντας την TiO2 – φωτοκατάλυση
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καρίκας Γεώργιος Αλβέρτος, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 20
Τίτλος: ImproDeProF – Διφασική ροή σε πορώδη μέσα:Βελτίωση του μηχανιστικού προτύπου DeProF και εφαρμογή του στην επίλυση προβλημάτων πρακτικού ενδιαφέροντος
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μάριος Σ. Βαλαβανίδης, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 21
Τίτλος: Διαχείριση ενέργειας στον οικιακό τομέα – Ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες στην Ελληνική πραγματικότητα
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Γελεγένης, Καθηγητής
μετάβαση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ