ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Θεματική ενότητα 6.
Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών


Ερευνητική δράση/ υποέργο: 29
Τίτλος: Υδροελαστική απόκριση μεγάλων πλωτών κατασκευών και σωμάτων γενικού σχήματος σε περιβάλλον μεταβαλλόμενης 3D βαθυμετρίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κόκκινος Τριαντάφυλλος-Φίλης
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 30
Τίτλος: Φωτονικά δίκτυα βασισμένα σε φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Βογιατζής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 31
Τίτλος: Τεχνικές Επικοινωνίας και ΕπεξεργασίαςΔεδομένων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων/Ενεργοποιητών (PROSENS)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γραμματή Πάντζιου
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 32
Τίτλος: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα νησιά του Αιγαίου
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δήμος Ν. Πανταζής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 33
Τίτλος: Ανάπτυξη Λογισμικού Συστήματος Αυτόματης Επιλογής Μακροσκοπικών Μοντέλων Κυκλοφοριακής Ροής Αστικών και Περιαστικών Αυτοκινητοδρόμων
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Χρυσουλάκης
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 34
Τίτλος: Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου: Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλειος Παγούνης
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 35
Τίτλος: Σχεδιασμός και υλοποίηση αποδοτικών αριθμητικών μονάδων για μη-συμβατικά αριθμητικά συστήματα
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ευσταθίου
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 36
Τίτλος: Ανάπτυξη Εξοπλισμού και Λογισμικού για την Διασφάλιση της Συνέχειας της Ιατρικής Φροντίδας ανάμεσα στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Υγείας στα Νοσοκομεία και στην κατ’ Οίκον Νοσηλεία στα πλαίσια του ΕΣΥ της Χώρας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλειος Σπυρόπουλος
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 37
Τίτλος: Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά την θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Σαμαράκου
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 38
Τίτλος: Παραγωγή και Μελέτη Ιδιοτήτων Νέων Τροφίμων από Παραπροϊόντα Πάστας Ξηρών Φρούτων
Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Ζόγκζας
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 39
Τίτλος: Ευφυείς Τεχνικές Αναγνώρισης Προτύπων για Δημιουργία Πολυτροπικών Αναπαραστάσεων Αστικού Χώρου (3D-CITY)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Βασιλάς
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 40
Τίτλος: Ανάκτηση κειμένου και εικόνας με ασφαλή τρόπο σε κατανεμημένα και ασύρματα περιβάλλοντα ειδικού σκοπού
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Σκουρλάς
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 47
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΡΘΩΝ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ερρίκος Βεντούρας
μετάβαση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ