ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Θεματική ενότητα 1.
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού – Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες


Ερευνητική δράση/ υποέργο: 02
Τίτλος: Φυσικοχημική μελέτη και τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης ελαιογραφικών έργων και σχεδίων σε χαρτί. Διαμόρφωση κριτηρίων – προτάσεις συντήρησης
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αθηνά Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 03
Τίτλος: Χηλικά Αντιδραστήρια που Εφαρμόζονται στην Κλινική Ιατρική, Οδηγούν στην Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Μεθόδων Καθαρισμού για Μουσειακά Αντικείμενα
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστασία Πούρνου, Καθηγήτρια
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 04
Τίτλος: Έρευνα για την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας καθαρισμού υλικών τεκμηρίων πολιτιστικής & φυσικής κληρονομίας πρωτεϊνικής σύστασης, με χρήση ακτινοβολίας λέιζερ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Παναγιάρης, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 05
Τίτλος: Πρότυπη μελέτη για την εξέταση της παθολογίας και τη συντήρηση των δομικών και διακοσμητικών στοιχείων Βυζαντινών μνημείων
Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 06
Τίτλος: Βιοτέχνη: Ορισμοί και όρια. Έρευνα για τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού δεοντολογικού πλαισίου παραγωγής και διαχείρισης.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβαριτσιώτης Θρασύβουλος, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 07
Τίτλος: Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων-Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αθηνά Μαυρίδου, Καθηγήτρια
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 43
Τίτλος: Στερέωση και επιβράδυνση του ρυθμού φθοράς φυσικών λίθων και υλικών δομής με αργιλικές προσμίξεις, στα αρχιτεκτονικά μνημεία
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Θεουλάκης, Καθηγητής
μετάβαση

Ερευνητική δράση/ υποέργο: 44
Τίτλος: ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΛΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασιλική Αργυροπούλου, Καθηγήτρια
μετάβαση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ