ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Χρήσιμα ΈγγραφαΠαραδοτέα
 1. ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
  άνοιγμα
 2. Υπόδειγμα Παραδοτέων - Δημοσίευση σε Περιοδικό
  άνοιγμα
 3. Υπόδειγμα Παραδοτέων - Δημοσίευση σε Συνέδριο
  άνοιγμα
 4. Υπόδειγμα Παραδοτέων - Τεχνική Αναφορά
  άνοιγμα
 5. Υπόδειγμα Παραδοτέων - Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης
  άνοιγμα
 6. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
  άνοιγμα
 7. Βεβαίωση Παραδοτέων
  άνοιγμα
 8. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  άνοιγμα
 9. Ανάλυση Φύλλων Χρονοχρέωσης
  άνοιγμα

Έντυπα Δαπανών
 1. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
  άνοιγμα
 2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
  άνοιγμα
 3. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  άνοιγμα
 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ - ΝΕΑ ΦΟΡΜΑ
  άνοιγμα
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
  άνοιγμα
 6. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  άνοιγμα
 7. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
  άνοιγμα
 8. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ
  άνοιγμα
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
  άνοιγμα

Οδηγοί Προγράμματος
 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  άνοιγμα
 2. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ
  άνοιγμα
 3. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  άνοιγμα
 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
  άνοιγμα
 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΙ
  άνοιγμα
 6. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  άνοιγμα
 7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  άνοιγμα
 8. ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
  άνοιγμα

Οδηγοί Συμβάσεων
 1. Υπόδειγμα Συμπληρωματικής Σύμβασης Αύξησης/Μείωσης Ποσού και Χρόνου - Εξωτερικοί Συνεργάτες
  άνοιγμα
 2. Υπόδειγμα Συμπληρωματικής Σύμβασης Αύξησης/Μείωσης Ποσού και Χρόνου - Μόνιμοι ΤΕΙ
  άνοιγμα
 3. Υπόδειγμα Συμπληρωματικής Σύμβασης Αύξησης/Μείωσης Ποσού Χωρίς Μεταβολή Χρόνου - Εξωτερικοί Συνεργάτες
  άνοιγμα
 4. Υπόδειγμα Συμπληρωματικής Σύμβασης Αύξησης/Μείωσης Ποσού Χωρίς Μεταβολή Χρόνου - Μόνιμοι ΤΕΙ
  άνοιγμα
 5. Υπόδειγμα Συμπληρωματικής Σύμβασης Αύξησης/Μείωσης Χρόνου Χωρίς Μεταβολή Ποσού - Εξωτερικοί Συνεργάτες
  άνοιγμα
 6. Υπόδειγμα Συμπληρωματικής Σύμβασης Αύξησης/Μείωσης Χρόνου Χωρίς Μεταβολή Ποσού - Μόνιμοι ΤΕΙ
  άνοιγμα
 7. Αγγλική Σύμβαση με Ανεξάρτητο Ερευνητή
  άνοιγμα
 8. Αγγλική Σύμβαση με Καθηγητή Ιδρύματος
  άνοιγμα
 9. Σύμβαση1 - new logo (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)
  άνοιγμα
 10. Σύμβαση2 - new logo (ΕΚΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)
  άνοιγμα
 11. Σύμβαση Εξωτερικών Συνεργατών από 7/10/13
  άνοιγμα

Πληρωμή με ΑΕΔ - Υπεύθυνη Δήλωση
 1. Υπεύθυνη Δήλωση
  άνοιγμα